CorpoNet bestuurscolumn november

Aan het woord Roland Schweigl (Mooiland) bestuurslid

Aan mij de eer om de zesde bestuurscolumn van dit jaar te vullen. En ja het zal weer gaan over standaarden, met name de datastandaard voor corporaties (VERA), eigenlijk het spreken van dezelfde taal. Zeker niet bij gebrek aan fantasie, maar omdat het zo belangrijk is dat we dezelfde taal spreken. Als Oostenrijker van geboorte weet ik als geen ander hoe belangrijk het is, dat als we elkaar goed willen begrijpen, we dezelfde taal moeten spreken.

Mijn voorzitterschap van Woondynamics, de gebruikersvereniging van de ERP Dynamics Empire, heeft ertoe geleid om deel te nemen aan het bestuur van de stichting VERA. Natuurlijk vinden we bij Woondynamics standaardisatie heel belangrijk, met name de standaardinrichting van het ERP-systeem (processen) en de standaard voor de uitwisseling van data met de aanpalende systemen.
Vanuit het VERA bestuur ben ik liaison naar CorpoNet en alweer sinds 2018 lid van het CorpoNet bestuur.
Mijn rollen in de besturen van de verschillende verenigingen vervul ik met heel veel plezier en trots omdat ik geloof in standaarden. Data-, proces-, inrichtings-, beveiligings- en allerlei andere standaarden.
Als laatste is er voor mij ook een rol in de regiegroep datastandaarden van Aedes. Dus zullen jullie begrijpen dat ik standaarden zeer belangrijk vind.

Waarom hebben we het steeds weer over die standaarden?

Waarschijnlijk voor de meesten van jullie een open deur, maar laat ik het nog een keer benoemen. Standaarden zorgen ervoor dat we data met elkaar kunnen vergelijken (benchmark), dat computers dezelfde taal spreken, dat we informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Waardoor we beter kunnen samenwerken en, heel belangrijk voor onze sector, geld kunnen besparen.

Het verhaal over ‘De toren van Babel’ is hier een mooie passende anekdote. Heel kort samengevat:
De mensen, na de zondvloed, probeerden een toren te bouwen die tot in de hemel moest reiken. God veroorzaakte een spraakverwarring en van de toren is niets geworden. (Babylonische spraakverwarring)

    bron Wikipedia Toren van Babel (Pieter Brueghel the Elder, Public domain, via Wikimedia Commons)

Het gaat mij niet om het religieuze karakter van dit verhaal, maar wel om wat verschil van taal kan veroorzaken. Het verbaast mij dan ook weer als ik binnen onze mooie branche toch steeds geluiden van ontkenning hoor, of dat VERA, CORA en BIC maar theorie zijn. Nee dit zijn geen theorieën meer, maar worden wel degelijk al toegepast. Gijsbert noemde al SBRwonen die de VERA standaard toepast. Nog een concreet voorbeeld vanuit mijn corporatie. In de samenwerking met een collega corporatie heeft de VERA standaard ertoe geleid dat we onze data via ons datawarehouse kunnen uitwisselen zodat we bezit kunnen overnemen terwijl de collega corporatie nog steeds het onderhoud kan blijven uitvoeren.
Zonder VERA was dat veel moeizamer en duurder geweest om te implementeren.

Daarom doe ik een oproep aan al onze leden. Ga VERA en natuurlijk ook CORA vooral gebruiken, niet alleen in theorie, maar in de praktijk en draag onze corporatiestandaarden uit. Roep ook onze leveranciers op zich aan deze standaarden te houden en ze samen met ons (de corporatiebranche) door te ontwikkelen, zodat we met elkaar dezelfde taal gaan spreken.
Want ondanks dat we als corporaties verschillend zijn, streven we allemaal hetzelfde na, voldoende betaalbare, kwalitatief goede en duurzame huurwoningen voor mensen met lagere inkomens of een bijzondere woonvraag.

Meer weten of vragen? Laat van je horen via info@coponet.nl!