CorpoNet bestuurscolumn mei

Aan het woord: Gijsbert Mulder (Volkshuisvesting Arnhem) penningmeester

Sinds 2015 ben ik betrokken bij onze vereniging. In eerste instantie via de CORA-deelnemersraad. Al snel na mijn komst kwamen er gesprekken met stichting VERA en NetwIT tot stand om de samenwerking te verstevigen / te intensiveren. Van oudsher was die samenwerking er wel, maar we waren uit elkaar aan het groeien, terwijl de noodzaak om gezamenlijk de ontwikkelingen op te pakken, steeds groter werd. Na veel goede gesprekken heeft dat geleid tot de oprichting van CorpoNet in 2017, waarvan ik de eerste voorzitter mocht zijn. Afgelopen jaar heb ik vanwege privéomstandigheden besloten om het voorzitterschap – in overleg met het bestuur – met Marcel Rog te wisselen, waardoor ik nu penningmeester ben van onze vereniging.

Vanaf 2018 zijn we intensief gaan investeren in het door ontwikkelen van onze producten BIC (informatiebeveiliging), CORA (referentie architectuur) en VERA (gegevensuitwisseling/datastandaard). Daarnaast gaan we onverminderd door met het organiseren van kennis delen. Dat laatste helaas minder fysiek het afgelopen jaar. Maar onder andere door de KennisBites, nieuwsbrieven en gesprekken via onze ambassadeur Henk Korevaar houden we contact met jullie.

Dat we met elkaar de totstandkoming van goede producten voor elkaar hebben gekregen blijkt uit het feit dat steeds meer leveranciers in onze sector de CORA en VERA standaard onderschrijven en er ook aan meewerken. Het is ook niet voor niets dat SBR de VERA standaard onderschrijft en toepast. Voor het oppakken van de informatiebeveiliging hebben we afgelopen jaren de BIC ontwikkeld en ook daar is een werkgroep druk mee om deze verder door te ontwikkelen.

Producten zoals CORA (13 jaar in ontwikkeling), VERA (8 jaar) en BIC (5 jaar) ontwikkelen is een weg van de lange adem. Al lang geleden zagen we het belang van samen (digitaal) optrekken, om onze organisaties én de sector beter en slimmer te maken. Zodat we de opgaven waarvoor we staan, sneller kunnen realiseren. Gelukkig gelooft een flink aantal corporaties daar ook in en zij sluiten zich bij CorpoNet aan. Maar we hebben meer draagkracht nodig om dit nu (ontwikkelen) en op termijn (beheer) vol te houden.
Want al deze ontwikkelingen kosten wel geld. In de ALV van 2017 hebben we met jullie, onze leden, afgesproken dat we gaan investeren en niet oppotten. Die belofte zijn we nagekomen. Over 2016 en 2017 gaven we aan productontwikkeling gemiddeld € 7.500 euro per jaar uit. Over de jaren 2018-2021 ruim € 100.000 per jaar! De kosten voor dit jaar liggen weer een stuk hoger dan onze inkomsten uit de contributies. De inkomsten worden opgebracht door onze leden met een contributie van nog geen € 1.600 per corporatie per jaar. Het belang om samen te standaardiseren is groot, daarom stellen we onze producten aan de gehele sector gratis ter beschikking. We hebben ze tenslotte ook met elkaar gemaakt. Collectief de kosten dragen is dan ook niet meer dan fair, maar daar wringt de schoen. Als bestuur gaan we de komende maanden dan ook goed nadenken over het beter in balans brengen van de kosten en de opbrengsten. Zodra we nieuws hebben over deze strategische heroriëntatie zullen we jullie hierover informeren.

We kunnen ons overigens bijna niet voorstellen dat corporaties (bestuurders/directie/managers) het nut van deze producten vandaag de dag niet onderschrijven. Het wordt namelijk steeds duidelijker dat waar BIC, CORA en VERA een basis voor leggen, aansluiting vindt bij andere partijen zoals SBR en Ketenstandaard (VERA), of de samenwerking tussen CorpoNet (CORA) en Aedes in het Processenboek en met Stroomversnelling (NOM woningen). En de lijst met organisaties die VERA compliant zijn is groeiende. Dus zegt het voort en doe mee! Wil je (naast het CorpoNet lidmaatschap) extra bijdragen? Dat is zeer welkom, laat het ons weten via info@corponet.nl