CorpoNet bestuurscolumn juli

Aan het woord: Jan Fock (Vestia) vice-voorzitter

Het data-fundament van een corporatie?

Even over wat ontwikkelingen praten. Wat gebeurt er in corporatieland rond het vastgoed? Weten wij waar we aan toe zijn en wat voor ons ligt? Kan ons data-fundament ons gebouw dragen?

Omdat Jurgen de Ruiter het voorzitterschap van VERA heeft overgenomen kan ik vanuit CorpoNet, CORA en VERA tijd besteden aan een interessant onderwerp: het gebruik van data in de gebouwde omgeving.

We hebben als woningcorporaties een aantal uitdagingen: de nieuwbouwopgave, duurzaamheidsingrepen, risicomanagement, kwaliteit en kosten van onderhoud, circulariteit. Kan dat in de toekomst nog wel uit, zodat de huurder een acceptabele prijs blijft betalen? Het wordt ingewikkelder om aan al die eisen te voldoen.

Dat brengt mij op de data “onder” het vastgoed. Steeds meer realiseren we ons wat het belang van data is voor de producten die wij leveren. Er zijn allerlei initiatieven. Er zijn zelfs meerdere standaarden. Maar welke gegevens hebben we nodig en hoe gebruiken we die om de uitdagingen rond het vastgoed beheersbaar te krijgen en misschien wel om te voorspellen welke acties we moet ondernemen?

Als je kijkt naar de beschikbaarheid van gegevens voor de bedrijfsvoering van een corporatie gaat dat traditioneel over de klant, financiën, verhuren en onderhoud. Vaak heeft de gemiddelde corporatie maar beperkt de beschikking over actuele gegevens van het vastgoed. Welke materialen zijn gebruikt, welke installaties? Welke bouwkundige elementen functioneren goed, welke niet? Maar vooral: hoe presteert het vastgoed voor onze klanten, nu en in de toekomst?

Veel vraagstukken rond vastgoedbeheer gaan over het nemen van de juiste beslissingen: welke ingrepen, op welk moment, waar lopen we risico? Wat zijn de toekomstige kosten van een complex? Kortom: we hebben actuele data nodig van het vastgoed om de juiste beslissingen te nemen.

Die informatie is er wél, maar (vaak) niet bij de woningcorporatie. We moeten daarom de gegevens in de keten toegankelijk en deelbaar maken. Zodat die werkelijk kunnen leiden tot nieuwe inzichten, innovatie en samenwerkingsverbanden. Hiervoor is DigiGO opgericht, een samenwerkingsverband van zoveel mogelijk partijen in de gebouwde omgeving. Waarbinnen ook gewerkt wordt aan een Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO)

Namens CorpoNet participeer ik in de klankbordgroep voor DSGO. Doel van DSGO is om te komen tot uniforme afspraken om data in de keten gemakkelijk uitwisselbaar te maken. Tenslotte maken woningcorporaties, als beheerders van vastgoed, deel uit van de gebouwde omgeving en dus van ‘de keten’.

Wat is nu het verband met CorpoNet, CORA en VERA? CorpoNet is ontwikkelaar van herbruikbare producten en kennis voor de bedrijfsvoering van corporaties. Dat betekent dat wij ons ook met deze ontwikkeling bezighouden. Alle drie productgroepen, CORA, BIC en VERA, zijn relevant voor de informatiepositie van corporaties als vastgoedbeheerder. CORA om de verbanden aan te brengen tussen de data en de producten en processen van corporaties via use-cases (daar zijn er al een flink aantal van opgesteld). De BIC omdat informatiebeveiliging noodzakelijk is om betrouwbaar gegevens uit te wisselen en de VERA omdat standaardisatie nodig is, zowel van de uitwisseling met ketenpartners als de vastlegging van vastgoed gerelateerde data. Daarin werken wij intensief samen met Ketenstandaard. Kennisdeling, de andere pijler van CorpoNet, zullen wij hard nodig hebben om op tijd de professionaliteit te ontwikkelen en om van elkaar te leren.

We zullen je in de komende periode op de hoogte houden van de ontwikkelingen, onder andere met de KennisBites. Geef het aan als je wilt meedenken over het implementeren van dit gedachtengoed in de corporatiesector en meld dat via info@corponet.nl.