BIC news: Privacy en Informatieveiligheid onder controle

Degenen die zich bezighouden met de AVG, kennen ongetwijfeld de AVG routerplanner.
De laatste versie (3.0) van de BIC sluit ook aan op de AVG. Maar er blijkt behoefte te zijn aan meer advies bij de toepassing van zowel de BIC als de Routeplanner AVG.

De SIG BIC heeft daarom besloten een zogenaamd ‘verbindingsdocument’ te ontwikkelen. Om hiermee corporaties meer handvatten te bieden bij het implementeren en borgen binnen hun organisatie van zowel bestuurlijke ‘zorgplichten’ als Informatiebeveiliging en Privacy/AVG (lees: verwerking van persoonsgegevens).
Voor onze leden is bovengenoemd document hieronder te downloaden.