Anglo Dutch Innovation Lab van start

Op 21 oktober jongstleden kwamen de Engelse en Nederlandse deelnemers aan het Anglo Dutch Innovation Lab voor de eerste keer (via ZOOM) ‘bijeen’… Deze startbijeenkomst had voornamelijk tot doel om elkaar te leren kennen en een eerste ‘verkenning’ uit te voeren van de innovaties waar iedereen mee bezig is, alsook om af te spreken ‘hoe nu verder?’ Vanuit Nederland hadden we twee deelnemers, onze Engelse collega’s waren met negentien deelnemers aanwezig.

Uit de kennismaking kwam een aantal gemeenschappelijke thema’s aan de orde, die we in de volgende bijeenkomst verder gaan verkennen. Denk aan ‘de digitale woningcorporatie’, carbon neutral homes, smart homes & IoT, digitale transformatie en ‘co-design’ ‘putting residents in the centre’. De volgende bijeenkomst zullen deze thema’s door zowel Engelse als Nederlandse deelnemers worden gepresenteerd.

Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst? En misschien een andere keer ook zelf uw innovatie presenteren? Dat kan. Stuur een mail naar info@corponet.nl en u ontvangt tijdig een uitnodiging voor de sessie op 19 november vanaf 11:00 uur NL tijd.