21
nov
12:00 - 17:30 uur|Bouw en Infrapark, Ceintuurbaan 2, 3847 LG Harderwijk

Lancering CORA 4.0

Lancering CORA 4.0

CORA 4.0 komt uit! 

Na de presentatie van Corporatie Referentie Architectuur versie 3.0 (2012 en de update van versie 3.1 (2016) is het een poosje stil geweest. Daar komt verandering in, versie 4.0 stond al een poos op stapel en die gaan we in november aan de sector presenteren. Samen met architecten van ArchiXL hebben we een vernieuwde structuur uitgewerkt. Daarin zijn naast elementen uit de vorige versie ook nieuwe elementen toegevoegd. Zo is nu een helder onderscheid tussen producten en diensten en zijn ook de relaties met de VERA logischer weer te geven. Bovendien is de CORA vanaf november veel toegankelijker. De CORA is verwerkt in een WIKI, waardoor alle onderdelen en hun onderlinge samenhang makkelijker zijn te raadplegen en te gebruiken. Andere sectoren zoals de gemeenten (GEMMA) en het Hoger Onderwijs (HORA) presenteren de sectorachitectuur op vergelijkbare wijze.

CORA 4.0 wordt gelanceerd tijdens CorpoNet KennisPalet 2019 op 21 november aanstaande.