19
jan
10:30 - 11:15 uur|Online via Teams - KennisBite waarin we onderzoeken of we gezamenlijk pentesten kunnen organiseren

KennisBite #19: pentesten, BIC en ISO27001/2

KennisBite #19: pentesten, BIC en ISO27001/2

Spreker: Jan Stevens (Woonwaarts)

Als het goed is laten woningcorporaties periodiek een penetratietest (pentest) uitvoeren. Met zo’n pentest wordt geprobeerd in de ICT-omgeving van de organisatie binnen te dringen om zo de kwaliteit van de digitale bescherming van de organisatie te toetsen.
Maar waarom doen we dit niet samen? Tenslotte gebruiken we veel dezelfde systemen. Wat zou er mooier zijn om dan de pentesten ook samen te doen. Efficiënter en het bespaart kosten. Graag gaan we het gesprek met jullie aan om te kijken of we hierin meer kunnen samenwerken.
Maar ook de bekendheid van de BIC, ISO 27001/2 en de zoektocht naar een framework waarin we alles kunnen vastleggen komen aan de orde.

Aanmelden kan hier  Let op de corporatie waar je werkt moet lid zijn van CorpoNet

Eerder hebben we via de Aedes community Digitalisering en Informatievoorziening en onze nieuwsbrief gepolst naar de interesse hiervoor en we kunnen constateren dat dit leeft bij corporaties. Het zit nog niet in kannen en kruiken, sluit daarom aan en praat hierover mee. Samen geven we dit vorm.