21
nov
12:00 - 17:30 uur|Bouw en Infrapark, Ceintuurbaan 2, 3847 LG Harderwijk

CorpoNet Kennispalet 2019

CorpoNet Kennispalet 2019

Naar informatie over de extra ledenvergadering

Kennis moet je delen! En daarom organiseert CorpoNet op donderdag 21 november aanstaande voor haar leden ‘CorpoNet Kennispalet 2019’. Wat kun je dit jaar verwachten? Er zijn drie plenaire sessies:

 

CORA 4.0 komt uit!
Door: Vincent Breuking (CORA/WoonstadRotterdam), Arjen de Vries (CORA/Lefier) en Jan Fock (VERA/Vestia)

Na de presentatie van Corporatie Referentie Architectuur versie 3.0 (2012 en de update van versie 3.1 (2016) is het een poosje stil geweest. Daar komt verandering in, versie 4.0 stond al een poos op stapel en die gaan we in november aan de sector presenteren. Samen met architecten van ArchiXL hebben we een vernieuwde structuur uitgewerkt. Daarin zijn naast elementen uit de vorige versie ook nieuwe elementen toegevoegd. Zo is nu een helder onderscheid tussen producten en diensten en zijn ook de relaties met de VERA logischer weer te geven. Bovendien is de CORA vanaf november veel toegankelijker. De CORA is verwerkt in een WIKI, waardoor alle onderdelen en hun onderlinge samenhang makkelijker zijn te raadplegen en te gebruiken. Andere sectoren zoals de gemeenten (GEMMA) en het Hoger Onderwijs (HORA) presenteren de sectorachitectuur op vergelijkbare wijze.

Bic Building Blocks – Information security in handzame stappen
Door: Jorrit van de Walle (Audittrail) en Albert van Heugten (CorpoNet/Wonen-Zuid)

Technische innovaties, we smullen ervan! De ontwikkelingen gaan snel en we zien dat we straks niet meer zonder kunnen. En toch vraag je je af of je straks voor vervelende verrassingen komt te staan als het gaat om de beveiliging van deze mooie innovaties. Tegelijk wordt de wereld niet echt veiliger van dikke handboeken en nog dikkere en abstracte normenkaders en beleidsstukken. Daarom hebben CorpoNet en Audittrail de BIC Building Blocks ontwikkeld. Tijdens het Regionale KennisPalet 2019 een uitleg: wat is het? wat kan het? En hoe gaat het de sector helpen echt een stukje veiliger te worden?

Ook is er onderzoek nodig om de corporatiesector te laten leren en ontwikkelen; onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot security. In 2019 – 2020 wordt een groot security-onderzoek uitgevoerd door Albert van Heugten en Jorrit van de Walle. In het Regionale Kennispallet 2019 wordt de opzet gedeeld en word je van harte uitgenodigd deel te nemen.

De Digitaliseringsgraad bij woningcorporaties
Door: Sander de Wolf en John de Waard (Vakwereld)

Presentatie van de resultaten van een onderzoek naar Nederlandse corporaties en leden van CorpoNet naar de stand van zaken ten aanzien van het gebruik van digitale hulpmiddelen en communicatiekanalen. Conclusies worden gepresenteerd en bediscussieerd.

Naast het delen van kennis, laten we ons ook graag inspireren. We hebben vier sprekers met ieder hun eigen expertise op de nieuwe mogelijkheden. Stimuleer je creatieve denkvermogen met:

Inspiratie 1
Introductie Madaster materiaalpaspoorten
Door: Jeroen Broersma (Madaster)

Het doel van Madaster is om afval te elimineren door materialen een identiteit te geven. Het Madaster platform fungeert als een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving. Het koppelt materiaal-identiteit aan locatie en legt dit vast in een materialenpaspoort. Een materialenpaspoort maakt inzichtelijk welke materialen in een gebouw zijn gebruikt en in welke hoeveelheden. Daarnaast bevat het informatie over de kwaliteit van de materialen, de locatie en de financiële en circulaire waarde. Hergebruik van materialen, het minimaliseren van afval en daarmee het besparen van kosten wordt eenvoudiger. Madaster is een onafhankelijk platform dat voor iedereen toegankelijk is: voor particulieren, bedrijven, overheden en wetenschap. In die hoedanigheid is Madaster onderdeel van een ecosysteem van initiatieven en innovaties die gezamenlijk de transformatie faciliteren naar een circulaire economie.

Inspiratie 2
Toepasbaarheid Robotic Process Automation bij woningcorpraties
Door: Niek Jongbloets en Mark Musters (VVA-informatisering)

Robotic Process Automation; een innovatieve ontwikkeling die bedrijven in staat stelt hun processen verder te automatiseren, zonder dat aanpassingen aan de ICT-systemen nodig zijn. Wellicht heb je er ooit van gehoord? Deze techniek is momenteel erg in opkomst en zorgt ervoor dat saaie en repetitieve taken kunnen worden uitbesteed aan een “robot”.

De robot is hier geen apparaat dat fysiek door de organisatie heen loopt, maar een softwareprogramma dat op de computer (of een externe server) draait. Deze robot kan bepaalde handelingen in en tussen applicaties, programma’s en web-omgevingen voor jou uitvoeren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de User Interface (UI), waardoor het niet nodig is om aanpassingen te doen aan de systemen zelf. Met inzet van RPA kan veel tijd worden bespaard en het vermindert de kans op fouten drastisch. Dit zorgt ervoor dat medewerkers zich kunnen focussen op de klant in plaats van het uitvoeren van repetitieve administratieve handelingen. Hierdoor zal de tevredenheid onder zowel medewerkers als klanten toenemen.

Deze technologie is op zichzelf niet nieuw, maar wel enorm in opkomst. Redenen daarvoor zijn dat RPA oplossingen volwassen, laagdrempelig en betaalbaar zijn geworden. Tijdens CorpoNet Kennispalet 2019 vertelt VVA Informatisering je graag meer over deze innovatieve ontwikkeling en de eerste resultaten van een aantal cases bij corporaties die hier samen met VVA mee aan de slag zijn gegaan.

Inspiratie 3
Loft Living as a Service
Door: Wessel Heikens en Kees Haverkamp (TJIP)

Loft is een innovatief platform met oplossingen voor woning(bouw) corporaties en huurders. Het platform bevat componenten op het gebied van sociale interactie, duurzaamheid en financiële ondersteuning. Het sociale component activeert huurders tot interactie binnen de huurgemeenschap, het financiële component stimuleert het bewustzijn van de financiële situatie en de mogelijkheden rond wonen en op het vlak van duurzaamheid worden huurders gestimuleerd bewuster met energie om te gaan. Door middel van creditscoring, verzamelde huurdersinformatie, data as-a-currency en slimme technische oplossingen sparen huurders voor korting op financiële producten, bijvoorbeeld op een hypotheek of verzekeringen. Zo beweegt het platform huurders tot beweging op de woningmarkt.

Inspiratie 4
De slimme leefomgeving is datagedreven
Door: Mirian van Ansem en Rob Janssen (Antea Group)

Datagedreven werken kan woningcorporaties veel brengen. Sneller, gerichter en kostenefficiënter werken. Betere en duurzamere oplossingen voor onze leefomgeving. Dit vraagt wel om een aanpak waarin domeinkennis, technische expertise en kennis van processen én veranderen elkaar vinden. Maar waar, hoe en met wie moet je beginnen? Goed om te weten dat uw organisatie zich in vijf stappen deze manier van werken eigen kan maken en succesvol kan toepassen.

Bas Boonstra (Adviesgroepmanager Beheer Openbare Ruimte) en Rob Janssen (Projectmanager Data en Informatie) van Antea Group nemen je tijdens een interactieve sessie mee op ontdekkingsreis in de wereld van de slimme leefomgeving en datagedreven werken.

Thema’s die aan bod komen: #de slimme leefomgeving # data beheren én delen # de weg naar datagedreven werken # best practices # het nut van data-analyses # organisatiecultuur # sensoring

Locatie

Bouw en Infrapark, Ceintuurbaan 2, 3847 LG Harderwijk, 0341-449000

Programma

12.00 – 13.00 uur | Inloop en lunch

13.00 – 13.15 uur | Opening en welkom

13.15 – 15.30 uur | Kennis en inspiratie sessies

15.30 – 15.40 uur | Ingelaste Extra Ledenvergadering ivm benoeming nieuw CorpoNet bestuurslid

15.40 – ±16.30 uur | Lancering CORA 4.0

16.30 – 17.30 uur | Netwerkborrel

 

Aanmelden

CorpoNet KennisPalet 2019 is gratis en is alleen toegankelijk voor leden van CorpoNet.

Schrijf je HIER direct in!

We zien je graag op 21 november in Harderwijk.