11
feb
11:00 - 12:15 uur|Online vanaf je eigen werkplek

Algemene Ledenvergadering 2021

Algemene Ledenvergadering 2021

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van CorpoNet vindt dit jaar online plaats, dat zal niemand verbazen. Deze keer dus geen bijzondere of feestelijke locatie en ook geen thema-middag-programma.
We hopen dat jullie een uurtje voor de vereniging willen vrijmaken. Lidmaatschap betekent meer dan jaarlijks contributie betalen. Kennis moet je delen is het gedachtegoed waaruit CorpoNet ontstaan is. Samenwerken, niet ieder voor zich, maar samen digitalisering en innovatie in de corporatiesector bepalen. En dat begint met de koers voor 2021 gezamenlijk uit te zetten. Wij hebben er al over nagedacht en delen dit graag met jullie tijdens de ALV. Denk je met ons mee op 11 februari, fijn!

Kandidaat?
Vast onderdeel van de ALV is het rooster van aftreden van de bestuursleden. Dit jaar zijn Jan Fock en Leen Spaans aftredend, zij stellen zich tevens herkiesbaar.
Om de integriteit te waarborgen, wisselen de leden van de kascommissie tweejaarlijks.
Rogier Verheijen (Antares) was in 2019 en 2020 lid van de kascommissie. Daarmee is de maximale termijn van twee jaar versteken. Voor de kascommissie 2021 wordt, naast Sander Weijl (Vivare) daarom een tweede lid gezocht.
Vaak zijn er een paar enthousiaste leden die dit soort taken op zich nemen, zo ook bij CorpoNet. Daarnaast zijn het bijna altijd mannen, terwijl diversiteit ook voor onze vereniging onontbeerlijk is.
De IT is allang geen mannenwereld meer … toch?! Niettemin kende het bestuur van CorpoNet tot nu toe nauwelijks vrouwelijke bestuurders. Dat kan anders.
Alle leden zijn welkom om zich voor een bestuursfunctie of lid kascommissie kandidaat te stellen. We roepen met name onze vrouwelijke collega’s op na te nadenken of zij hiervoor niet een paar uurtjes per week willen vrijmaken.

Verbinding
Tot slot nog even de focus op de ALV. Het thema en één van onze speerpunten voor 2021 is: verbinding. Dat lijkt nu harder nodig dan ooit. In de politiek, in de samenleving, in onze wijken, onder onze bewoners en dus ook onder ons: IT-ers bij woningcorporaties. Samen weten we nu eenmaal meer, leren we sneller van onze fouten en/of successen en met onze collectieve kennis kunnen we thema’s als digitalisering, data of innovatie beter beschouwen.

Paul Smit geeft op zijn eigen ludieke wijze (combinatie van humor, neurowetenschap en filosofie) een korte invulling aan ons thema ‘verbinding’. Een vrolijke noot aan het einde van de ALV, een klein feestelijk randje nog ter ere van het 20-jarig bestaan van CorpoNet.

Binnenkort staan de agenda en de andere vertrouwde stukken online.
Zet de datum vast in je agenda: 11 februari 2021 om 11 uur en meld je gelijk even aan.