Afscheid VERA

Vlnr: Ton Monasso, Jurgen de Ruiter, Jan Fock, Jeroen Voogt en Marcel van den Bos

29 maart 2023: VERA-standaard overgedragen aan Aedes Datastandaarden

Vol trots maar ook met een beetje pijn in ons hart hebben we VERA overgedragen aan Aedes Datastandaarden; ook vol vertrouwen dat het de sector verder brengt op de weg naar makkelijker en meer digitale samenwerking.

Stukje historie
Ergens in 2007/2008 begon een aantal ICT-managers van diverse woningcorporaties met een ‘verkenning CORA’. Zij waren van mening dat ze op het gebied van ICT-architectuur veel van elkaar zou kunnen leren. Dat initiatief heeft ons CORA gebracht en het was de aanzet tot standaardisatie in onze sector.
Logisch gevolg van die ontwikkeling was de behoefte aan een datastandaard, die ook weer bij ICT-managers van woningcorporaties ontstond, maar ook bij ICT-leveranciers. Wederom was de conclusie dat er over en weer van elkaar geleerd kon worden en dat samenwerking de beste vorm hiervoor was. Dat heeft de sector VERA gebracht.
Beide ontstaan in het netwerk van CorpoNet, wat toen nog NetwIT heette.

Bedankt!
Veel corporaties en leveranciers hebben in de loop van de afgelopen jaren meegewerkt om de VERA-standaard tot versie 4.1 te ontwikkelen. Natuurlijk stopt het hier niet, gelukkig niet! Maar CorpoNet neemt afscheid, als financier en mede-ontwikkelaar; al blijven we uiteraard betrokken.
Een oprecht bedankt aan iedereen die hier aan meegewerkt heeft is zeker op zijn plaats. Er zijn van beide kanten (woco’s en leveranciers) heel veel zogenaamde onbezoldigde uren in gestopt om te komen tot de standaard zoals deze nu is: een consistente, gedragen en levende standaard.

Waarom eigenlijk deze overdracht?
Dat wat de ICT-ers zo logisch leek, het belang van standaardisatie en (enterprise)architectuur, is lange tijd niet doorgedrongen tot bestuurders en directie van woningcorporaties. Na het congres van Aedes in juni 2022 hopen we dat dit definitief voorbij is en dat er veel bredere adoptie gaat plaatsvinden. Het is een weg van de ‘lange adem’, waar meerdere sectoren mee worstelen, dat zijn we ons bewust. En dan helpt het enorm als de top van organisaties het belang ervan inzien.
Daarom hebben Aedes, CorpoNet en VERA een samenwerkingsovereenkomst getekend waarin kort samengevat het volgende doel staat omschreven:
Professionalisering en verbetering van digitalisering, data-gedreven werken en datakwaliteit in de corporatiesector. Als sector de regie hierop pakken, kennis en expertise bundelen en zorgen voor begrip en adoptie van standaardisatie.
De partijen zijn het erover eens dat CORA en VERA onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Beide architectuur-teams overleggen met regelmaat over het uitlijnen van de architecturen.

Na vandaag houdt Stichting VERA op te bestaan. CorpoNet, die alle jaren betrokken was en VERA van budget voorzag, houdt een actieve rol. Bestuursleden van CorpoNet nemen deel aan de strategische en de tactische klankbordgroepen van Aedes Datastandaarden.
Met de betrokken leveranciers wordt gewerkt aan een convenant voor samenwerking.

Standaardisatie
Even nog terugkomend op het begrip standaardisatie, een breed begrip wat soms met weerstand gepaard gaat. Toch kunnen we niet zonder en dat is al eeuwenlang zo (denk even aan het metriek stelsel). Samen kom je verder is wellicht een inkoppertje, maar ook een bijna absolute waarheid. Want als standaarden afspraken zijn die iets beschrijven waar verschillende partijen het over eens zijn*, ontkom je er niet aan samen die overeenkomst te bereiken.
VERA is de standaard voor gegevensuitwisseling in onze sector, die interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid bevordert. Samenwerken met leveranciers zorgt ervoor dat we dit doel kunnen behalen.

____
* Bron: https://www.noraonline.nl/wiki/Standaard