ACBIT: Algemene Corporatie-inkoopvoorwaarden bij IT

Vanaf 2022 kunnen woningcorporaties gebruik maken van uniforme inkoopvoorwaarden bij IT. Een lang gekoesterde wens van veel inkopers van ICT zal met de lancering van de ACBIT in vervulling gaan.

Uiteraard was CorpoNet, met name Arjen de Vries, nauw betrokken bij de totstandkoming van deze voorwaarden, die overigens gebaseerd zijn op die van de Nederlandse gemeenten GIBIT. Net als bij de GIBIT maakt een overeenkomsten-generator deel uit van de ontwikkelde toolbox voor ACBIT. 

De toolbox bestaat uit

  • Stappenplan – om de ACBIT binnen corporaties te implementeren
  • ACBIT 2021 – Inkoopvoorwaarden
  • ACBIT 2021 Toelichting – toelichting per artikel van de inkoopvoorwaarden
  • Overeenkomstengenerator – externe tool om contracten voor ICT te maken
  • Kwaliteitswijzer – toelichting op corporatie-specifieke kwaliteitsnormen
  • Risicoanalyse – overzicht om de risico’s in kaart te brengen

 

Op 27 januari organiseert Aedes een lanceringsbijeenkomst. Schrijf je vooral in als je ook maar iets te maken hebt met het inkopen van ICT-diensten en -producten en hierop wilt professionaliseren. Hier lees je meer en kun je je aanmelden.