CorpoNet Kennispalet, een terugblik

Op 21 november organiseerde CorpoNet voor haar leden een Kennispalet. Voor degenen die er niet bij konden zijn en natuurlijk voor iedereen die nog even terug wil kijken; de middag in het kort.

Tijdens de ontvangst stond er een heerlijk lunchbuffet voor alle deelnemers klaar, zodat iedereen energiek en met een goed gevoed brein de presentaties tot zich kon nemen.

De aftrap was voor Albert van Heugten (CorpoNet/Wonen-Zuid) en Jorrit van de Walle (Audittrail). Zoals inmiddels bekend hebben CorpoNet en Audittrail de BIC Building Blocks ontwikkeld. In 6 behapbare blokken van abstract beleid naar een informatieveilige corporatie. Op deze website kun je de ontwikkelde producten downloaden, maar wil je nog extra toelichting? Bezoek dan een BIC Building Block windstekensessie. Onder het motto: ‘Voor doen, samen doen, zelf doen’ worden de BIC Building Blocks toegelicht. Niet alleen voor security officers, interessant, maar ook voor vele anderen. Heb je geen gelegenheid om een van de sessies te bezoeken? Dan is er gelukkig veel informatie te vinden op de speciaal voor BIC Building Blocks ontwikkelde website.
Overigens heeft Audittrail hun medewerking aan het ontwikkelen van de BBB’s als een ‘social return’ naar de sector gedaan. Waarvoor onze dank, nietwaar.

Begin 2020 krijgt u de uitnodiging voor het sectorbrede onderzoek naar de stand van informatiebeveiliging, uitgevoerd door Albert van Heugten en Jorrit van de Walle. Houd uw mailbox in de gaten en neem deel!

Daarna nam Sander de Wolf van Vakwereld het stokje over, hij ging in op de resultaten van het door Vakwereld in samenwerking met CorpoNet en SmartProfile gedane onderzoek naar de staat van digitalisering bij woningcorporaties.
Het eerste exemplaar van het naar aanleiding van dit onderzoek uitgebrachte rapport werd trots door Sander overhandigd aan onze voorzitter Gijsbert Mulder (Volkshuisvesting Arnhem).

De derde presentatie werd gegeven door Jeroen Broersma (Madaster). Hij vertelde vol passie over Madaster, een kadaster voor materialen. Hoe met behulp van een materialenpaspoort, materialen een identiteit krijgen, waardoor ze nooit meer in de anonimiteit als afval kunnen verdwijnen. Madaster fungeert als bibliotheek en generator voor materialenpaspoorten. Een onafhankelijk platform voor iedereen toegankelijk: particulieren, bedrijven en overheden. Madaster wordt ontwikkeld onder toezicht van de Madaster Foundation.

Tijd voor een break, even de benen strekken, een fruithapje eten en weer door…

Wessel Heijkens (TJIP) stond klaar om ons mee te nemen in de wereld van Loft.
TJIP ziet binnen de huurmarkt diverse kansen voor het vergroten van sociale cohesie/sociale interactie, het verduurzamen van woningen, het bewustmaken van de mogelijkheden rond wonen en het stimuleren van doorstroom. Loft biedt als overkoepelend serviceplatform innovatieve oplossingen voor zowel huurders als verhuurders. Alles is hierbij gericht op het bouwen van een duurzame relatie tussen deze partijen. De modules binnen Loft stimuleren interactie, controle en beweging op de woningmarkt. Meer weten over Loft en de mogelijkheden voor woningbouwcorporaties? Ga naar www.tjip.com/loft

Robotic Process Automation (RPA) een favoriet onderwerp van Niek Jongbloets (VVA-informatisering) geanimeerd legde hij ons uit hoe je met behulp van RPA zelf processen verder kan digitaliseren zonder aanpassingen in de IT systemen. Denk daarbij aan eenvoudige, repetatieve handelingen die nu (nog) door medewerkers uitgevoerd worden maar veel sneller met behulp van RPA gedaan kunnen worden. Bedenk daarbij ook nog dat zo’n ‘robot’ 24/7 in staat is zijn taak uit te voeren. Toch eens over nadenken!? Kijk hier voor meer informatie en natuurlijk kun je bij VVA-informatisering terecht 😉

…. En dan nu … (hoor tromgeroffel) is het eindelijk zover, Vincent Breuking maakt zich op voor de officiële lancering van de CORAwiki met daarin de nieuwste CORA 4.0 release.

Vincent (CORA kernteam, Woonstad Rotterdam) start de presentatie met een korte terugblik op het NetwIT initiatief van 2008 om met de CORA te starten. De gedachte om in CORA de inrichting van de informatievoorziening te standaardiseren, leidde tevens tot het ontstaan van VERA.
In CORA 4.0 zitten ook handvatten voor het structureren van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld voor performancemeting en risicomanagement. Daarvoor is het procesmodel geactualiseerd en zijn de producten en diensten van corporaties uitgewerkt.

Bij aanvang van het CORAwiki project bleek dat er behoefte was aan een kader voor de samenhang van de CORA modellen, aangevuld met ontbrekende elementen. Dit heeft geleid tot het CORA kennismodel, dat het fundament van CORA 4.0 is.

De volgende uitgangspunten zijn meegenomen bij het inrichten van de wiki:

• Duidelijk zichtbaar en raadpleegbaar van:
– Producten en diensten die corporaties bieden aan klanten
– CORA-processen
– CORA-bedrijfsfuncties
– CORA-gegevensdomeinen en CORA gegevensmodellen
– CORA-prestatie-indicatoren

• Best-practices moeten een logische plek krijgen waardoor kennis en toepasbaarheid met elkaar worden verbonden

Op de voorpagina van de CORAwiki tref je meer informatie aan over de opbouw van CORA 4.0, hoe ver CORA 4.0 is uitgewerkt en natuurlijk een korte introductie van de inhoud, voor wie het is bedoeld en waarvoor je CORA kunt gebruiken.

Dit alles is tot stand gekomen door de welhaast onuitputtelijke inzet van Vincent Breuking (Woonstad Rotterdam), Jan Fock (Vestia) en Arjen de Vries (Lefier); oftewel het CORA kernteam. Bijgestaan door ArchiXL, specialisten in enterprise- en informatie-architectuur.

– Bestuurszaken –

Tijdens de extra ingelaste ledenvergadering is Marcel Rog benoemt tot bestuurslid van CorpoNet. Welkom Marcel!

De middag in beeld

Tot slot: hieronder staan de presentaties van deze middag. We delen ze graag met jullie.